KFUM Spejderne

KFUM Spejderne

Roslev gruppe

Praktisk

Pris:

Det koster 750 kr. pr. år at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves en gang om året.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan der måske findes en løsning ved henvendelse til vores kasserer på kfumroslev.kasserer@gmail.com

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.